Skorstenhuv
Genom att installera Skorstensspararen!
Undviker du att få skorstenen förstörd samt mögel och svamp angrepp. Med huven kan du fortfarande elda ved och pellets i kamin eller panna utan problem.  Huven förhindrar regn och snö samt vindstötar.  Ejektor verkan uppstår när det blåser vilket förbättrar draget.  Huven tillverkas specifikt för varje skorsten och är enkelt öppningsbar vid sotning.  Fågelskydd finns som tillval.  Huvens design bidrar också till att det blir en snygg avslutning på skorstenen. Genom att installera Skorstensspararen!
Undviker du att få skorstenen förstörd samt mögel och svamp angrepp. Med huven kan du fortfarande elda ved och pellets i kamin eller panna utan problem.  Huven förhindrar regn och snö samt vindstötar.  Ejektor verkan uppstår när det blåser vilket förbättrar draget.  Huven tillverkas specifikt för varje skorsten och är enkelt öppningsbar vid sotning.  Fågelskydd finns som tillval.  Huvens design bidrar också till att det blir en snygg avslutning på skorstenen.

Har du tex. installerat värmepump eller fjärrvärme så måste du skydda din skorsten. På så sätt undviker du både att få skorstenen förstörd samt mögel och svampangrepp. Detta är inget som du som husägare ska ta lätt på. Skorstensspararen är skjutbar för att underlätta vid sotning.

Har du frågor eller funderingar om skorstenhuvar gärna kontakta oss vi mejl info@sizbygg.se
eller ring oss på 076-8481717

text från Skorstensspararen AB
Regn och snö kommer ner i skorstenen! Med Värmepump eller Fjärrvärme torkas skorstenen inte av pannan längre. Nya värmepannor är effektiva, men släpper ut svala och fuktiga rökgaser. Resultatet kan därför bli en fuktig och kall skorsten. Tegel och fogar fryser och vittrar därmed sönder både på utsidan och inne i själva skorstenens kanaler.

Eftersom skorstenen ofta är en del av husets ventilationssystem, så är det extra viktigt att skydda den från förfall. En fuktig skorsten kan bli en perfekt grogrund för olika typer av mögelsvampar. Får du dessutom skador på skorstenen kan det leda till en sämre funktion. Tillsammans innebär det sämre inomhusmiljö och i slutänden ohälsa.

Fukt i skorstenen!
Idag är det många småhus som nyligen har eller kommer att gå över från olja till annan uppvärmning. När man monterar bort oljepannan tar man också bort husets hjärta, det är nämligen pannan som driver husets ventilation.
När man eldar värmer man skorstenen och därmed också luften som finns i alla ventilations kanaler. När luften i kanalerna blir varm stiger den och man får ett självdrag av luft genom huset. Tar man bort pannan så blir den fuktiga inomhusluften kvar i huset och skorstenen.
Till detta kommer sedan allt regnvatten som pannan tidigare har torkat, genomsnittet för Sverige är ca 700 liter regnvatten per kvadratmeter och år. För många platser är mängden nära den dubbla ! Är toppen av skorstenen fuktig och blöt så blir ventilationen genom skorstenen i stort sett obefintlig.