Solarventi
Låt solen hjälpa att ventilera och värma upp ditt hus.
Efter installatioen finns där bara fördelar och inge dolda kostnader!
Avfuktning & Luftsolvärme
I allmänhet är dagens välisolerade och mycket täta hus bra för att hålla värmekostnaderna nere. Däremot är de inte alltid så bra för inomhusklimatet. Problemet heter luftväxling. Med diffusionsspärr i väggar och tak och med täta fönster och dörrar har man effektivt bromsat den gamla tidens naturliga ventilation som skedde genom små och många otätheter i våra bostäder. Fukt på insidan av termofönstren är ett vanligt tecken på att inomhusklimatet inte är i sin ordning.

I de flesta nya hus försöker man att skapa ett bra inom-husklimat med hjälp av ventilationskanaler och frisklufts-ventiler. Ventilationen och luftväxlingen är dock i många fall inte dimensionerad och utformad så att den verkligen täcker behoven för den dagliga vistelsen i den täta bostaden. Är problemet allvarligt, kan det visa sig i form av hälsofarlig mögelsvamp på väggar och i byggnadsverk.
Här använder vi Solarventi att sänka luktfunktighet i torpagrunden!
Intresserad i vad en Solarventi kan betyder hos dig bara hör av dig!